Skip to content
  • Home
  • Warunki korzystania

Warunki korzystania

COPYRIGHT© 2010 LEO Pharma

Ta strona oraz jej zawartość jest własnością LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 2750 Ballerup, CVR nr 56759514 ("LEO Pharma"). Zawartość strony LEO Pharma oraz stron internetowych spółek powiązanych z LEO Pharma jest chroniona przez krajowe oraz międzynarodowe prawo, regulacje i traktaty włączając w to, ale nie ograniczając, regulacje dotyczące praw autorskich i praw do znaków towarowych.

 

Zawartość strony nie może być kopiowana i wykorzystywana do celów innych niż do użytku osobistego i niekomercyjnego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, nie wolno kopiować, wyświetlać, pobierać, modyfikować, reprodukować lub rozprowadzania jakichkolwiek informacji na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody LEO Pharma.

 

Znaki towarowe

Nazwa firmy, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, loga, hasła i nazwy produktów wyświetlane na tej stronie są chronione na całym świecie i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody LEO Pharma.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie są dostarczane "tak jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji lub reprezentacji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. LEO Pharma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji. LEO Pharma nie przyjmuje żadnego zobowiązania odnośnie uaktualniania dokumentów i informacji dostępnych na stronie internetowej. Dostęp i korzystanie z tej strony i jej zawartości odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 

Pomimo powyższego, podejmujemy wysiłki w celu zapewnienia, iż zawarte na stronie informacje są dokładne i aktualne. Jednak LEO Pharma nie udziela żadnych gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność, aktualność, kompletność zawartości strony i może zaprzestać dystrybucji internetowej bez uprzedzenia. LEO Pharma zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikowania, zamiany bądź usunięcia treści z tej strony, w dowolnym momencie i według własnego uznania.

 

Informacje podane na stronie internetowej LEO Pharma są prezentowane wyłącznie w celach informacyjnych. Witryna nie udziela porad lub rekomendacji jakiegokolwiek rodzaju i nie może zastąpić porady udzielonej przez lekarza lub innych wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia.

 

W żadnym wypadku firma LEO Pharma lub jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub odszkodowania za straty moralne, utratę zysków, utratę danych lub jakiekolwiek inne straty lub szkody wynikające z dostępu lub niemożności dostępu do tej strony lub polegania na informacjach tu zamieszczonych, nawet jeśli LEO Pharma lub partner został poinformowany o takiej możliwości. Niniejsze ograniczenie obejmuje uszkodzenia lub wirusy, które mogą mieć wpływ na Twój komputer.

 

Odnośniki

Na stronie LEO Pharma oraz na stronach internetowych spółek powiązanych z LEO Pharma zamieszczone są odnośniki do innych stron internetowych. Takie odnośniki zamieszczoną są wyłącznie dla wygody odwiedzających i LEO Pharma nie gwarantuje, zatwierdza lub zatwierdza treści, informacji lub produktów dostępnych na tych stronach.

 

LEO Pharma nie promuje stron z linkami do strony internetowej LEO Pharma lub stron internetowych firm powiązanych z LEO Pharma. Odnośniki z innych stron do strony LEO Pharma nie tworzą żadnej umowy lub innego rodzaju relacji między LEO Pharma i stroną trzecią. LEO Pharma nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści na stronach internetowych z linkami do stron LEO Pharma lub za działania lub zaniechania przez właścicieli tych stron.

 

Proszę skontaktować się z nami w sprawie odnośników z naszej strony do innych stron lub odnośników z innych witryn do naszej strony jeśli uważasz, że są nieodpowiednie i / lub nielegalne.

 

Wykorzystanie komentarzy

Wszelkie pytania, sugestie i uwagi kierowane do LEO Pharma staną się własnością LEO Pharma i mogą być wykorzystywane do innych celów, w tym rozwoju, produkcji i marketingu. Otrzymane uwagi nie będą traktowane jako poufne.

 

Wykorzystanie zdjęć

Wszystkie zdjęcia na tej stronie internetowej – włączając zdjęcia na stronie thepress - są własnością LEO Pharma i wszystkie prawa do nich są zastrzeżone. Zdjęcia są bezpłatne do niekomercyjnego użytkowania oraz dla prasy i pozostałych mediów, pod warunkiem, że prawa autorskie LEO Pharma są wyraźnie oznakowane. Wszelkie inne wykorzystanie zdjęć wymaga uprzedniej pisemnej zgody LEO Pharma - prosimy o kontakt.

 

Schematy Zatwierdzeń

LEO Pharma jest członkiem duńskiej komisji etycznej dla przemysłu farmaceutycznego ( "ENLI") i tym samym podlega duńskiemu kodeksowi ENLI oraz podlega pod nadzór ENLI.