Skip to content
  • Home
  • Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA i określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

 

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości od 2016 roku wszystkie firmy członkowskie INFARMY za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia upublicznią wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą. Kodeks to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy branży ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje INFARMA. Jego zapisy wdrażają równocześnie 33 stowarzyszenia członkowskie EFPIA. Kodeks będzie przestrzegany przez 41 firm działających na terenie Europy. Kodeks Przejrzystości powstał z inicjatywy branży farmaceutycznej, która uważa za niezbędne wprowadzenie przejrzystych zasad współpracy między firmami a przedstawicielami zawodów medycznych. Dzięki temu opinia publiczna pozna rzeczywisty wymiar oraz znaczenie tej współpracy dla systemu ochrony zdrowia, rozwoju medycyny i dobra pacjentów.

 

RAPORTY 2021:

Nota metodologiczna

LEO Pharma - raporty 2021

 

RAPORTY 2022:

Nota metodologiczna

LEO Pharma - raporty 2022

 

RAPORTY 2023:

Nota metodologiczna

LEO Pharma - raporty 2023