Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania LEO Pharma wraz z zasadami, wytycznymi, procedurami postępowania itp. wyznacza normy naszej działalności, oparte na wartościach LEO Pharma, jakimi są: Uczciwość – Orientacja na klienta – Innowacyjność – Pasja – Zdolność do adaptacji.  Pomaga nam przekładać nasze wartości na spójne z nimi działania poprzez rozstrzyganie kwestii etycznych oraz zgodności z wymogami,  z jakimi stykamy się w codziennej pracy.

W LEO Pharma zachęcamy pracowników do swobodnej wymiany poglądów, ponad granicami geograficznymi i organizacyjnymi. Jesteśmy przekonani, że oparte na otwartości i szczerości środowisko pracy oraz rzetelny dialog i aktywny udział wszystkich pracowników LEO Pharma to podstawa naszych sukcesów. Wszyscy możemy, i powinniśmy, starać się o budowanie takiego środowiska.

Wierzymy, że wysokie standardy biznesowe są istotnym czynnikiem zapewniającym sukces i stały wzrost, a także umożliwiającym realizację naszej wizji, zakładającej pozycję najchętniej wybieranego partnera w leczeniu dermatologicznym, przyczyniającego się do poprawy życia ludzi na całym świecie.

Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać Kodeksu Postępowania LEO Pharma.