Kontakt LEO Pharma

LEO Pharma Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

 

tel: (+48 22) 244 18 40

e-mail: LZWPL@leo-pharma.com

 

 

Zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych LEO Pharma

Działania niepożądane należy zgłaszać kontaktując się z P. Małgorzatą Domżał-Bocheńską pod numerem telefonu:

+48 512 386 516

lub drogą elektroniczną na adres: drug.safetypl@leo-pharma.com