Badania i rozwój

LEO Pharma ma ponad sto lat doświadczenia w prowadzeniu badań i opracowywaniu nowych leków.

Obecnie na całym świecie zatrudniamy około 700 naukowców i specjalistów pracujących w obszarze badań i rozwoju rozwiązań terapeutycznych, a także zajmujących się kwestiami regulacyjnymi oraz bezpieczeństwem leków. Cały proces zarządzany jest wspólnie - od badań w zakresie chemii organicznej aż do zarejestrowania nowego leku.

Pracujemy nad nowymi substancjami chemicznymi i lekami, które pomogą leczyć i łagodzić objawy chorób skóry.


Nasze wysiłki w obszarze badań i rozwoju wsparte są ścisłą współpracą z ponad 400 ośrodkami akademickimi i partnerami przemysłowymi na całym świecie.

W celu zapewnienia wystarczającej ilość środków przeznaczanych na badania i rozwój inwestujemy w ten obszar około 17 % całkowitych przychodów LEO Pharma.